Monday, November 14, 2011

där lyckan regnar över dig.


Jag blommar ut, jag tror på en ständig evolution inom mig själv.
Jag ser min egen lycka utifrån, jag tror på skratt.
Jag känner spänning, jag tror på att världen har något nytt att ge mig.
När mörkret faller väntar drömmar som när gryningen kommer kan uppfyllas.
Varför vara något oäkta när jag själv kan bestämma.
Varför hindras av vardagsmoral och samhälls-stigar.
Varför påverkas av negativa kommentarer och sura vindar.
Varför inte gå dit där lyckan regnar över mig.
När mörkret faller väntar drömmar som när gryningen kommer kan uppfyllas.
När allt kommer omkring vet jag inombords att jag måste Ut.Liv.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...